Bariera wygrodzeniowa - 02

Bariera stosowana do odgradzania ruchu pieszych w ciągach pieszo-jezdnych, drogach i przystankach komunikacji zbiorowej.

Prezentowany wyrób został opracowany na podstawie materiałów stanowiących własność ZDiT Łódź.

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu:

 

+48 603 33 77 32
+48 782 337 732

 

biuro.zzmet@gmail.com

biuro@zzmet.pl