Bariera trawnikowa - 03

Bariera trawnikowa służąca do odgradzania terenów zielonych od ciągów pieszych lub jezdni.
Funkcja: zabezpieczenie trawników i klombów przed zniszczeniem, element dekoracyjny.

Prezentowany wyrób został opracowany na podstawie materiałów stanowiących własność ZDiT Łódź.

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu:

 

+48 603 33 77 32
+48 782 337 732

 

biuro.zzmet@gmail.com

biuro@zzmet.pl