Słupek ozdobny - 01

Ozdobne słupki odgradzające należą do grupy słupków wygrodzeniowych U12. Funkcja: zabezpieczenie ciągów pieszo-jezdnych, chodników i ścieżek parkowych przed wjazdem pojazdów mechanicznych, element dekoracyjny.

Prezentowany wyrób został opracowany na podstawie materiałów stanowiących własność ZDiT Łódź.