Słupek ozdobny - 03

Słupki te należą do grupy słupków wygrodzeniowych U12.
Funkcja: zabezpieczenie ciągów pieszo-jezdnych, chodników i ścieżek parkowych przed wjazdem pojazdów mechanicznych, element dekoracyjny.

Prezentowany wyrób został opracowany na podstawie materiałów stanowiących własność ZDiT Łódź.

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu:

 

+48 603 33 77 32
+48 782 337 732

 

biuro.zzmet@gmail.com

biuro@zzmet.pl