Tablice i zapory drogowe

Zapory drogowe pojedyncze U20a i U20b, popularnie nazywane deskami wąskimi lub szerokimi stosowane są do wygradzania miejsc objętych robotami budowlanymi w pasie drogowym.

Tablice prowadzące U3 stosowane do uprzedzenia o koniecznej zmianie kierunku jazdy na niebezpiecznych łukach drug oraz np przed tymczasowym objazdem.

Tablice kierujące U6 stosowane do oznaczania zwężonej szerokości jezdni lub skrajni, wskazują miejsca występowania np. barier, azyli dla pieszych, wysepek, etc.

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu:

 

+48 603 33 77 32
+48 782 337 732

 

biuro.zzmet@gmail.com

biuro@zzmet.pl