Ograniczniki i separatory

Ograniczniki i separatory przeznaczone są do rozdzielania miejsc parkingowych i dokładnego wyznaczania miejsc parkowania.
Stosowanie na parkingach zewnętrznych i wewnętrznych, w garażach, na podjazdach, etc., optymalizują wykorzystanie powierzchni do parkowania.

Separatory to elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykorzystywane do wydzielania torowisk, dróg rowerowych, zatok autobusowych, etc. od jezdni.

Stosowanie separatorów zalecane jest na:

  • parkingach obiektów biurowych, handlowych i usługowych,
  • w garażach podziemnych,
  • w pobliżu wysokich krawężników, filarów i konstrukcji wsporczych,
  • w miejscach o dużym ryzyku uszkodzenia pojazdów.